Privacy policy Multimediafabriek

Ik ben mij ervan bewust dat je vertrouwen stelt in mij. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina staat hoe en welke gegevens worden verzameld, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe hiermee de gebruikservaring wordt verbeterd. Zo zijn er geen verrassingen.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van de Multimediafabriek. Multimediafabriek is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met onderstaand privacy beleid.

Algemeen

Multimediafabriek geeft veel om jouw privacy. Ik verwerk daarom alleen gegevens die nuttig zijn voor mij voor (het verbeteren van) de user experience en het optimaliseren van de vindbaarheid (SEO). Ik stel je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Multimediafabriek. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1-10-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe deze gegevens tegen misbruik worden beschermd en uiteraard welke rechten je hebt met betrekking tot de eventueel verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over het privacybeleid kun je natuurlijk altijd contact met mij opnemen.

Gegevensverwerking

Hieronder staat hoe de gegevens worden verwerkt, waar deze worden opgeslagen, welke beveiligingstechnieken worden gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Software

WordPress

Mijn website is ontwikkeld met software van WordPress. Persoonsgegevens die je verstrekt, worden niet met deze partij gedeeld. De van toepassing zijnde beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag.

Webhosting

Mijn website wordt gehost op servers die ik in eigen beheer heb (Argeweb). Persoonsgegevens die je ten behoeve van de van toepassing zijnde dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Argeweb heeft geen toegang tot jouw gegevens, zij zullen en kunnen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Argeweb is op basis van de overeenkomst die met hen is gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Ik verstuur zeer sporadisch een nieuwsbrief via MailChimp. Omdat mijn nieuwsbrieven niet zijn gepersonaliseerd sla ik alleen je e-mailadres op. MailChimp zal jouw e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via MailChimp is verzonden kun je je altijd met 1 klik uitschrijven. Je ontvangt mijn nieuwsbrief dan niet meer. Je e-mailadres wordt door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Ik maak voor regulier zakelijk e-mailverkeer gebruik van een Mailserver die ik in eigen beheer heb. Deze servers staan in de datacenters waar Argeweb is gehuisvest. Dit zijn de datacenters van Easynet (Sky Networks) in Schiphol-Rijk, Globalswitch in Amsterdam slotervaart en InterXion AMS5 aan de andere kant van Schiphol-Rijk. Alle serverparken van Argeweb hebben zij in eigen beheer en maken geen gebruik van derden voor onderhoud of beveiliging.

Gegevensverwerking

Waarom

Ik gebruik je gegevens alleen voor de verbetering van de gebruikerservaring of om mijn dienstverlening te verbeteren. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht waar ik mee bezig ben. Ik doe niet aan ongevraagde (gerichte) marketing. Ik gebruik je persoonsgegevens  alleen om op een later moment contact met je op te kunnen nemen, en bij het gebruik van o.a. het contactformulier geef je expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst met mij of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt om mijn service te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek, in voorkomende gevallen, kan Multimediafabriek op grond van een wettelijke verplichting worden verplicht tot het delen van je gegevens van overheidswege. In die situatie ben ik gedwongen je gegevens te delen, maar ik zal binnen de mogelijkheden van de wet zo lang mogelijk weerstand bieden.

Bewaartermijnen

Ik bewaar je gegevens zolang je klant bent, plus de wettelijke bewaartermijn ivm de belastingdienst. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel wordt bewaard totdat onze samenwerking stopt en je niet langer van mijn diensten gebruik wil maken. Als je dit aangeeft zal ik dit opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moet ik facturen met je (persoons)gegevens uiteraard bewaren, deze gegevens zal ik voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Hieronder leg ik uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens alleen naar het e-mailadres  wat bij mij bekend is. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wil ontvangen, zal ik vragen om legitimatie of verificatie. Ik hou een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling (i.e. CSV) .

Je hebt volgens de wet altijd  het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens of daartoe herleidbare gegevens, in te zien. Je kunt mij dus altijd vragen welke gegevens ik van jou heb opgeslagen. Ik stuur je dan binnen 30 dagen een reactie naar het bij mij bekende e-mailadres met een kopie van alle gegevens, onder vermelding van de categorie waaronder ik de gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk, en die betrekking hebben op jou, te laten aanpassen. Je kunt mij altijd vragen om deze gegevens aan te passen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie. Ook deze reactie stuur ik naar het laatst bekende e-mailadres dat ik van je heb.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de gegevens die ik verwerk, en die betrekking hebben op jou, te beperken. Je kunt mij altijd vragen om deze beperking toe te passen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie. Ook deze reactie stuur ik naar het laatst bekende e-mailadres dat ik van je heb.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht om de gegevens die ik verwerk, en die betrekking hebben op jou, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt mij altijd vragen jouw gegevens over te dragen aan derden. Hierop zijn delen van de algemene voorwaarden van toepassing.  Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik jouw gegevens door. De kans is groot dat in dergelijke gevallen de dienstverlening, indien van toepassing, wordt stopgezet, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Multimediafabriek. Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik verwerk aan je doorsturen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk persoonsgegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als je denkt dat dit wel zo is, neem dan contact met me op.

Cookies

Google Analytics en WordPress

Via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst en door de software van het CMS (WordPress) zelf. Er wordt gebruik gemaakt van deze service om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers mijn website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Er wordt informatie over je surfgedrag verzamelt en deze worden gedeeld met Google. Google Analytics is zodanig ingesteld dat jouw surfgedrag niet kan worden gebruikt voor Remarketing of Advertising Reporting Features. Google Analytics bewaart informatie over jouw surfgedrag op onze site maximaal 26 maanden. Na die periode worden je gegevens verwerkt in geaggregeerde gegevens.

Cookies van Google

CookieOmschrijvingBevat/functie
_gaGoogle Analytics (exp. 2 jaar)Ongepersonaliseerd clientid
Timestamp
_gatGoogle AnalyticsBevat geen persoonsgegevens, wordt gebruikt om het aantal server requests te beperken.
_gidGoogle Analytics (exp. 24 uur)Ongepersonaliseerd clientid
Timestamp
collectGoogle Analytics (pixel)Wordt gebruikt (doubleclick.net) om daadwerkelijk surfgedrag te meten.

Cookies van WordPress

CookieOmschrijvingBevat/functie
privacy_embedsWebsite consentWordt gebruikt om, diverse onderdelen van mijn website te laten functioneren zoals Google Maps, mits je een akkoord hebt gegeven op de privacy melding.
frontendWordPress HTTPWordt gebruikt om, zolang je op mijn website zit, je surfgedrag te bewaren. Zoals de instellingen van de user interface.
frontend_cidWordPress HTTPSWordt gebruikt om, zolang je op mijn website zit, je surfgedrag te bewaren. Zoals de instellingen van de user interface.
postratingsPlug-in ratingAls je mijn content/portfolio items rate, wordt het IP adres opgeslagen, zo houden we het eerlijk en kun je maar 1 keer stemmen.

Cookies van derden

Ik maak, anders dan de genoemde cookies, geen gebruik van cookies van derden.

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud te allen tijde het recht dit privacybeleid te wijzigen, mits deze voldoet aan wettelijke regelgeving. Op deze pagina staat altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jouw persoonsgegevens verwerk, dan laat ik dat via e-mail aan je weten.

Contactgegevens
Multimediafabriek

J.J. van Dijk
Voornhof 29
2215 XA Voorhout
info [at] multimediafabriek [dot] com

Ingangsdatum: 1-1-2019