WordPress

WordPress

WordPress is een gratis Content Management Systeem ooit opgezet als een blogging-tool. Inmiddels is WordPress uitgeroeid tot een serieus CMS met oneindig veel uitbreidingsmogelijkheden (plug-ins). Ongeveer 30% van alle websites is gebouwd met WordPress.

Magento

Magento

Magento is een Open Source (gratis en de code is openbaar) eCommerce oplossing voor serieuze webshops. Ook voor Magento zijn er veel uitbreidingsmogelijkheden, maar de standaard versie zit al tjokvol functionaliteiten.

Codeigniter

Codeigniter

Codeigniter is een open source lightweight PHP-framework wat is opgezet volgens het MVC (Model-View-Controller) model. MVC is een ontwerpmodel waarin (applicatie) functionaliteit, presentatie en het datamodel van elkaar worden gescheiden.

PHP

PHP

PHP is een object georiënteerde serverside programmeer taal (Hypertext Preprocessor). Zowel WordPress als Magento zijn gebouwd in PHP. Php wordt op de server omgezet naar HTML voordat dit naar de browser wordt gestuurd.

HTML 5

HTML 5

De laatste generatie van HTML (HyperText Markup Language) is HTML 5 en is een opmaaktaal. Alle webpagina’s zijn uiteindelijk HTML-documenten en bevatten in principe alleen de semantsiche structuur. Content wordt vaak dynamisch geladen en de opmaak gebeurt hoofdzakelijk in externe CSS bestanden.

CSS 3

CSS3 (Cascading Style Sheets)

CSS (Cascading Style Sheets) bevatten de opmaak van webpagina’s, denk aan kleuren, marges, lettertype definities en ga zo maar door.

Vanilla Javascript

Vanilla Javascript

Javascript (of JS) maakt het mogelijk om interactieve webpagina’s te maken door het toe te voegen aan HTML. Vanilla javascript beperkt zich tot het wijzigen van de eigenschappen van alle elementen uit het Document Object Model (DOM) en is niet geschikt voor I/O, netwerk c.q. opslag.

Object Oriented Javascript

Object Oriented Javascript

OOJS is een library om met programmabale objects te werken en bevat o.a. overerving, statische overerving, mixins en event-driven programma’s. OOJS is geschikt voor frontend (browsers) en backend (node.js).

JQuery

JQuery

JQuery is een library op bestaande javascript architectuur. Vaak wordt JQuery gebruikt voor animaties in websites en voor AJAX (Asynchrone Javascript). Dmv AJAX kan een server request worden gedaan zonder een volledige pagina te verversen.

JSON

JSON

JSON staat voor JavaScript Object Notation en is een standaard gegevens formaat om data objecten in leesbare vorm weer te geven. JSON wordt vaak gebruikt om data uit te wisselen in applicaties als vervanging van XML.

XML (eXtensible Markup Language)

XML (eXtensible Markup Language)

XML staat voor eXtensibleMarkup Language en is de standaard van het W3C voor het uitwisselen van data in platte tekst, waarin naast de te versturen data ook de syntax wordt meegestuurd.

mySQL

mySQL

mySQL is een open source database manegement systeem gebaseerd op SQL (Structured Query Language) en definieert alle communicatie met de database.

GitHub

GitHub

GitHub is een platform om code te delen en is gebaseerd op het code versiesysteem GIT. Binnen GitHub kunnen o.a. feature request worden gedaan en code issues worden getracked.

Node JS

Node JS

Node.js biedt de mogelijkheid om javascript applicaties, die normaal in de browser worden uitgevoerd, in een JavaScript Engine te draaien. Zo kan bijvoorbeeld Node.js op een server worden geïnstalleerd om serverside JavaScript mogelijk te maken. Een populaire toepassing van Node.js is pushnotificaties door websockets beschikbaar te stellen.

Sublime Text

Sublime Text is een lightweight code editor, ondersteunt ca. 25 programmeertalen en is voorzien van codehinting en dient als vervanging van een zware IDE (Integrated Development Environment).

Adobe Dreamweaver

Adobe Dreamweaver

Dreamweaver is de IDE van Adobe en wordt o.a. gebruikt voor het ontwikkelen van volledige webapplicaties, waarin makkelijk geswitched kan worden tussen bronnen binnen een volledig project.

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop is de foto editor van Adobe en geldt als de leading benchmark in fotobewerkingssoftware. Zeker wanneer Photoshop wordt gebruikt in een Adobe Suite (zoals Creative Cloud). Zo kunnen, voor een volledig geïntegreerde workflow, ‘programma-eigen’ bestanden worden gedeeld met andere applicaties binnen de gehele Suite.

Adobe Illustrator

Adobe Illustrator

Daar waar Photoshop met name geschikt is voor pixelbased editing, is Illustrator bedoeld voor vector bestanden. Vector bestanden zijn bijvoorbeeld illustraties waarin alles wordt bepaald op basis van mathematische functies i.t.t. de beschrijving van de gebruikte pixels.

Adobe Flash Builder

Adobe Flash Builder

Flash Builder is een programma wat is door ontwikkelt, na het einde van Flash (bedankt Apple!), om de grote schare aan Actionscript ontwikkelaars een tool te geven om mee te blijven werken. Met Flash Builder kunnen, obv Actionscript, bijvoorbeeld apps worden ontwikkelt welke binnen de IDE van Flash Builder, met 1 set broncode, kunnen worden geëxporteerd naar o.a. Android, IOS, Windows phone, PC, etc…)

Adobe After Effects

Adobe After Effects

After Effects is de facto standaard voor het bewerken van video materiaal. Denk hierbij aan post-production (color correction, toevoegen van tekst, etc…) maar kan ook worden gebruikt voor (3D) animaties.

Adobe InDesign

Adobe InDesign

Adobe InDesign is de facto standaard als het gaat om het opmaken van drukwerk, flyers, boeken, etc… Vanuit de laatste generatie(s) InDesign kunnen printklare drukwerk bestanden worden geëxporteerd.

Autodesk Maya

Autodesk Maya

AutoDesk Maya is een 3D modelleer en animatieprogramma. Naast 3D Max veruit de meest gebruikte tool voor 3D. Een prima gratis alternatief voor Maya is Blender.

Autodesk Mudbox - 3D boetseer software

Autodesk Mudbox

AutoDesk Mudbox is 3D-sculpt of boetseer software. Met deze software kun je in 3D space boetseren en zo bijvoorbeeld fijner detail aanbrengen in 3D objecten uit bijvoorbeeld Autodesk Maya.

Solidworks Arnold - render engine

SolidAngle Arnold

Arnold is een geavanceerde Monte Carlo ray trace renderer. Met Arnold zijn fotorealistische resultaten (PBR: Physically Based Rendering) te halen bij het renderen van 3D objecten. Hier komt veel wetenschap bij kijken, denk bijvoorbeeld aan de brekingsindex van licht door glas of het effect van licht (subsurface scattering) op de menselijke huid.

Allegorithmic Substance Designer

Allegorithmic Substance Designer

Het Franse Allegorithmic heeft met de substance suite prima kaarten in handen als het gaat om texturen van 3D objecten. Met substance Designer zijn complexe diagrammen te maken (shaders) die kunnen worden gebruikt om 3D objecten van kleur en relief (en eventueel vorm) te voorzien.

Allegorithmic Substance Painter

Allegorithmic Substance Painter

Nadat de gewenst texture in designer is gemaakt is het mogelijk om met Substance Painter 3D objecten in 3D digitaal van kleur te voorzien (schilderen).

Allegorithmic Substance B2M

Allegorithmic Substance B2M

Deze experimentele software maakt het mogelijk om een foto van een materiaal (bijvoorbeeld jute) om te zetten (B2M: Bitmap to material) naar 3D textures, inclusief displacement-, bump-, specular- en natuurlijk diffuse maps.